BookingImprez.com

Zasady korzystania z portalu


Korzystając z usług dostępnych na portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem potwierdzają Państwo, że zapoznali się i zaakceptowali poniższe zasady oraz politykę prywatności.

1. Zakres usług

Właścicielem strony jest firma Idea Profit Sp. z o.o., która jest również operatorem systemu do onlinowej rezerwacji imprez pod nazwą Horeca Idea Web.
Strona internetowa dostarcza informacji na temat dostępnych (wolnych) sal w obiektach, tj. hotelach, restauracjach, centrach konferencyjnych i tych miejscach, które zajmują się organizacją imprez. Dokonując wyboru konkretnej Sali w wybranym obiekcie możecie Państwo dokonać wstępnej rezerwacji Sali oraz opcjonalnie skalkulowania imprez tym samym inicjując proces zakupu usługi pomiędzy obiektem a Państwem – klientem obiektu.
Idea Profit dostarcza jedynie informacji oraz narzędzi do dokonania onlinowej rezerwacji wstępnej. Prezentowane materiały dostarczane są bezpośrednio przez obiekty a portal jest jedynie miejscem ich eksploracji. Wszelkie modyfikacje cen, dostępności, elementów oferty, opisy modyfikuje bezpośrednio obiekt za pośrednictwem extranetu
Idea Profit nie ponosi odpowiedzialności za jakość prezentowanej oferty oraz za możliwe błędy merytoryczne oraz językowe.
Prezentowana przez hotele oferta na naszym portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Po dokonaniu rezerwacji wstępnej na Państwa maila zostanie z automatu wygenerowane potwierdzenie rezerwacji wstępnej. Dalsza procedurę sprzedażową realizuje już pracownik obiektu, w którym dokonano zamówienia. Od momentu, w którym dokonają Państwo rezerwacji, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i obiektem, przekazując szczegółowe informacje dotyczące Państwa rezerwacji do odpowiedniego obiektu i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego obiektu.
Portal nie jest miejscem rekomendacji jakości usług świadczonych przez obiekty dostarcza tylko informacji o dostępności oraz narzędzia do on linowej rezerwacji sal.
Portal oraz narzędzie do rezerwacji imprez online (Horeca Idea Web)może być wykorzystywane wyłączne do osobistego i niekomercyjnego użytku. Idea Profit Sp z o.o. nie pozwala na odsprzedanie zawartości naszych stron, umieszczanie na stronach linków stron działających na niekorzyść Idea Profit Sp z o.o., w tym przekazujących treści szkodliwe, wyłudzających informacje. Nie pozwala na umieszczanie linków przekierowujących do stron promujących, sprzedających inne usługi czy produkty.

2. Korzystanie z portalu i ceny
Korzystanie z portalu przez użytkowników, przeglądanie oferty jest nieodpłatne.
Użytkownik decydując się na dokonanie rezerwacji w wybranym obiekcie inicjuje proces zakupowy jednocześnie akceptując warunki zakupu usługi zdefiniowane i przedstawione przez wybrany obiekt.
Idea Profit Sp. z o.o. nie jest stroną przy podlinkowaniu umowy na świadczenie usługi organizacji imprezy między obiektem a klientem.
Idea Profit nie ponosi odpowiedzialności za jakość i poprawność publikowanych cen przez poszczególne obiekty.

3. Polityka prywatności
Polityka prywatności znajduje się na stronie: http://www.bookingimprez.pl/polityka-prywatnosci.html. Prosimy o zapoznanie się z jej szczegółami.

4. Anulowanie rezerwacji /brak możliwości realizacji zamówienia

Portal dostarcza informacji o wolnych salach i umozliwia dokonanie rezerwacji wstępnej. Dalsze procesy sprzedażowe w tym warunki dokonania anulacji rezerwacji leżą po stronie wybranych przez Państwa obiektów.

Każdy z obiektów indywidualnie ustala politykę realizacji rezerwacji i użytkownik portalu nie może rościć pretensji do Idea Profit Sp. z o.o. jeśli obiekt odmówi realizacji zarezerwowanej za pośrednictwem portalu usługi.

5. Prawa własności intelektualnej

Idea Profit Sp. z o.o. posiada wszelkie niezbędne do świadczenia naszych usług dostępnych stronie internetowej. Jednocześnie Idea Profit Sp z o,o, posiada wszelkie prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie do portalu.
Idea Profit jest również jedynym dystrybutorem oprogramowania Horeca Idea i posiadam do tego oprogramowania wszelkie prawa intelektualne jak i prawne. Tym samym Idea Profit nie zgadza się na jakiekolwiek udostępnianie, kopiowanie, promowanie, rozpowszechnianie własności intelektualnej jak i fragmentów strony bez swojej wiedzy.
Odstępstwo od powyższych zapisów możliwe jest wyłączenie po uzyskaniu pisemnej zgody od Idea Profit Sp. z .o.

6. Inne postanowienia
W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, poniższe warunki i postanowienia, jak również dostarczane przez nas usługi podlegają regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce. Wszystkie spory wynikające z ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku z dostarczanymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd właściwy dla siedziby firmy Idea Profit Sp. z o.o.

7. Dane właściciela portalu

Idea Profit Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz
NIP 5542918085, Regon 341270497
KRS 0000418198 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , Kapitał Zakładowy: 350 000 zł

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować ma adres biuro@idea-profit.com